Informacje o firmie DORA Rutkowscy - producencie kruszyw z miejscowości Buk

Dora logotypPrzedsiębiorstwo posiada własne złoża, które są wieloletnim zabezpieczeniem funkcjonowania firmy. Wszystkie produkowane przez nas kruszywa sortowane spełniają Polską Normę Jakości. Wyżej wymienione filie produkują kruszywa sortowane, pospółki oraz piaski. Oferujemy również dostawę kruszyw własnym transportem.

Posiadane zaplecze maszynowe i osobowe pozwala nam na ciągłe polepszanie i rozszerzanie świadczonych usług. Są to:

  • budowa dróg i placów manewrowych z pospółki, gruzu i kruszyw łamanych z wykorzystaniem naszych kruszyw
  • budowa i wykańczanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • usługi maszynami budowlanymi wraz z operatorami (wykopy, nasypy, burzenie itd.)

Nasze kruszywa wykorzystywane są przy realizacjach dużych inwestycji na terenie całej wielkopolski.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy.